یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سوله‌های ورزشی صالحین
احداث سوله‌های ورزشی صالحین در نواحی منفصل پیگیری می‌شود

رئیس شورای شهر قزوین:

احداث سوله‌های ورزشی صالحین در نواحی منفصل پیگیری می‌شود

رئیس شورای شهر قزوین بیان کرد: برنامه ریزی و هدف گذاری متولیان امر در تجهیز نواحی منفصل و احداث سالن‌های ورزشی در آنها یکی از اولویت‌های متولیان امر باشد و شورای شهر این هدفگذاری را دنبال خواهد کرد.