چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سوفیالورن
خنجرها برای بریدن حنجره علم‌الهدی تیز شده است

در حاشیه جنجال‌ها بر سر «سوفیا لورن»؛

خنجرها برای بریدن حنجره علم‌الهدی تیز شده است

سوفیا لورن از آموزش رقص و اجرای آن در مکان‌های عمومی وارد عرصه مدلینگ شد تا زمینه ورود به سینما آنهم بواسطه یک رابطه نامشروع با کارلو پونتی برایش فراهم شود.