سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سوره کافرون
سوره‌ای از قرآن کریم که شیطان را از قاری‌اش دور می‌کند

دقایقی با قرآن؛

سوره‌ای از قرآن کریم که شیطان را از قاری‌اش دور می‌کند

سوره "کافرون" چنان فضیلتی دارد که قرائت آن در زمان‌ها و مکان‌ها و حالت‌های مختلف سفارش شده است.