دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سوره انفال
 آیاتی که درباره پیمان‌نامه‌ها هشدار می‌دهند!

یادداشت؛

آیاتی که درباره پیمان‌نامه‌ها هشدار می‌دهند!

حجت‌الاسلام روحانی در واکنش به انتقادات مطروحه از برجام به آیه ۵۶ سوره انفال اشاره‌ای گذرا کرد؛ آیه‌ای که بهتر بود به سیاق آن یعنی آیات بعد نیز توجه می‌شد.