پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سودگران مرگ
سرباز وظیفه ناجا در بهبهان به شهادت رسید

در درگیری با سوداگران مرگ؛

سرباز وظیفه ناجا در بهبهان به شهادت رسید

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان از شهادت یک سرباز ناجا در بهبهان پس از درگیری با سوداگران مرگ خبر داد.