یکشبه 30 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سوداگران
آموزش همگانی راهکار اصلی پیشگیری از شیوع اعتیاد است

فرماندار قزوین:

آموزش همگانی راهکار اصلی پیشگیری از شیوع اعتیاد است

فرماندار قزوین آموزش همگانی در مدارس، واحدهای صنعتی و خوابگاه‌های دانشجویی را مهم‌ترین برنامه کاربردی پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان دانست.