سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سود نقدی
پرداخت نقدی سود سهام عدالت منتفی می‌شود!

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

پرداخت نقدی سود سهام عدالت منتفی می‌شود!

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس پیشنهاد داده تا پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده اند