پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سوخت هسته ای
پیام سیاسی حرف های آخر صالحی چه بود؟

بازگشت دولت به سوخت ۲۰ درصدی؛

پیام سیاسی حرف های آخر صالحی چه بود؟

بازگشت به توان داخلی و حرکت به سمت توسعه صنعت هسته‌ای اقدام بجایی است که اگرچه شاید بهتر بود خیلی زودتر از اینها صورت می‌گرفت، اما به حکم قاعده جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است، اقدامی درخور و قابل‌اعتنا به شمار می‌آید.