چهار شنبه 25 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سنی مذهب
عقده گشایی ظریف آقای «جامعه شناس» با دستگاه عزاداری حسینی

جریان خزنده ضداعتقادی؛

عقده گشایی ظریف آقای «جامعه شناس» با دستگاه عزاداری حسینی

البته چون بحث عقده گشایی با ارزش های مذهبی بدون نیش و کنایه زدن به «انقلاب اسلامی» ظاهرا برای این روشنفکرنمایان لطفی ندارد، معمولا نیشی به تاریخ انقلاب اسلامی چاشنی آن می‌شود.