شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سنت الهی
سنت الهی باعث ورود بانوان به ورزشگاه‌ها می‌شود!

تاج زاده در مصاحبه با امید جوان؛

سنت الهی باعث ورود بانوان به ورزشگاه‌ها می‌شود!

با بیشتر شدن مشکلات، بر اساس سنت خداوند امکان راهگشایی‌های بزرگ برای جامعه فراهم می‌شود.

seperator
طبق سنت الهی فروپاشی آمریکا نزدیک است +تصاویر

#USEnd؛

طبق سنت الهی فروپاشی آمریکا نزدیک است +تصاویر

کاربران فضای مجازی هشتگ #USEnd را ترند توییتر فارسی کردند و از افول اقتصادی - اجتماعی آمریکا نوشتند.