چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سلاح قاچاق
کشف سلاح قاچاق توسط یگان محیط زیست الموت غربی

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قزوین اعلام کرد:

کشف سلاح قاچاق توسط یگان محیط زیست الموت غربی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین از کشف سلاح قاچاق توسط یگان محیط زیست الموت غربی خبر داد.