دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سل گندم
۲۱۸ هزارتن گندم از کشاورزان قزوینی خریداری شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

۲۱۸ هزارتن گندم از کشاورزان قزوینی خریداری شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان از مرز ۲۱۸ هزار تن گذشت.