چهار شنبه 27 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سقوط از بلندی
سقوط 321 کودک زیر پنج سال از ارتفاع، فقط طی یک سال

در قزوین رخ داد؛

سقوط 321 کودک زیر پنج سال از ارتفاع، فقط طی یک سال

آمار سقوط از ارتفاع کودکان پنج تا 10 سال را 307 تن است که در یک سال گذشته، تعداد دو هزار و 353 کودک در گروه سنی یاد شده، در اثر حادثه، صدمه دیده اند.