دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سفیر اتریش
تصمیم دولت اتریش، استفاده ایران از معاهده برجام است

سفیر اتریش در دیدار با استاندار قزوین:

تصمیم دولت اتریش، استفاده ایران از معاهده برجام است

سفیر اتریش در دیدار با استاندار قزوین گفت: اراده و تصمیم دولت اتریش،استفاده و بهره مندی ایران از معاهده بین المللی برجام است.