جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سفر شهردار قزوین به آفریقا
"یا مکن با فیل‌بانان مشورت یا شهری بساز فیل توش برد"

در ستایش شهر شادآباد قزوین!

"یا مکن با فیل‌بانان مشورت یا شهری بساز فیل توش برد"

"یا مکن با فیلبانان مشورت یا شهری بساز فیل توش برد!!" حالا شهری ساخته ایم که قرار است فیل توش بیاد! آن هم قحطی فیل که نه در آسیا است و نه در هندوستان و سایر نقاط که بیخ گوشمان در حال چرا هستند.