سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سعه صدر رهبری
روایتی از سعه صدر رهبر انقلاب در اوج فتنه88

در کناب قتنه تغلب آمده؛

روایتی از سعه صدر رهبر انقلاب در اوج فتنه88

یکی از روزنامه‌ها علیه فتنه گران تیتری را می‌زند که از خون‌خواهی از فتنه گران خبر می‌داد. این تیتر با واکنش رهبر انقلاب مواجه می‌شود.