چهار شنبه 4 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : سسفیر
اردوغان; دیگر سفیر آمریکا را نماینده این کشور نمی‌دانیم

در بحبوحه تنش‌های سیاسی بین ترکیه و آمریکا؛

اردوغان; دیگر سفیر آمریکا را نماینده این کشور نمی‌دانیم

در حالی که تنش‌ها بین ترکیه و آمریکا در روزهای اخیر بالا گرفته، رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید آنکارا دیگر سفیر آمریکا در ترکیه را نماینده واشنگتن نمی‌داند.