شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سریال های ماه رمضان 97
برنامه‌های ماه رمضان در صداوسیمای مرکز قزوین اعلام شد

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین:

برنامه‌های ماه رمضان در صداوسیمای مرکز قزوین اعلام شد

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین از پیش بینی 5 ویژه برنامه ی زنده ی رادیویی و تلویزیونی در ماه مبارک رمضان دراین مرکز خبر داد.