سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سریال خانوادگی
سریال «شهرزاد» بر آب رفت!

درباره فصل دوم اثر حسن فتحی

سریال «شهرزاد» بر آب رفت!

«شهرزاد۲ به اندازه‌ی فصل اول جذاب نیست» این نقل قولی است که از روز اول توزیع فصل دوم بارها و بارها شنیده‌ایم و یک جورهایی همه قبولش داریم. این فصل آن طور که باید به دلمان نمی‌نشیند.