چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سرپرست سازمان پسماند شهرداری قزوین
تشکیل اولین جلسه کارگروه سیلاب‌های شهری قزوین

سرپرست سازمان پسماند شهرداری قزوین خبر داد:

تشکیل اولین جلسه کارگروه سیلاب‌های شهری قزوین

سرپرست سازمان پسماند شهرداری قزوین از تشکیل اولین جلسه کارگروه سیلاب‌های شهری قزوین در سال ۹۷ با هدف هم اندیشی ارگان های ذیربط در جهت مقابله با بروز سیلاب های احتمالی خبر داد.