دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سرپرست آموزش و پرورش استان قزوین
شعار "مرگ بر امریکا" یعنی افول استکبار نزدیک است

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش قزوین:

شعار "مرگ بر امریکا" یعنی افول استکبار نزدیک است

سرپرست آموزش و پرورش استان قزوین گفت: اتحاد اقشار مختلف در تجمع 13 آبان مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهد بود و روحیه استکبارستیزی و حضور در صحنه مقاومت را به نمایش خواهد گذاشت.