شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سرویس اطلاعاتی
 سرویس‌های اطلاعاتی اروپا به دنبال صدور چه پیام‌هایی به تهران هستند؟

ارزیابی استراتژیک از اتهامات ضد امنیتی اخیر اروپایی ها به ایران؛

سرویس‌های اطلاعاتی اروپا به دنبال صدور چه پیام‌هایی به تهران هستند؟

محافظت اروپایی ها از منافقین و گروه های تجزیه طلبی همچون الاحوازیه نشان می دهد که غرب تکرار اقدامات اخیر این دو گروه ( منجمله اقدامات تروریستی الاحوازیه در اهواز و نقش آفرینی در ایجاد آشوب و اغتشاش نقطه ای در خاک ایران توسط منافقین در چند ماه گذشته) را به عنوان یک دستورالعمل ثابت در ماه های آینده ایران نیز در برنامه دارد و به آن اصرار خواهد ورزید