دو شنبه 1 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سرلشکر حاتمی
دولت کم‌‌کاری‌ها در پرداخت حقوق نیروهای مسلح را جبران کند

پزشکیان در پاسخ به اخطار قاضی‌پور:

دولت کم‌‌کاری‌ها در پرداخت حقوق نیروهای مسلح را جبران کند

نایب رئیس مجلس از دولت خواست که کم‌کاری‌های صورت گرفته در پرداخت حقوق نیروهای مسلح را جبران کند.