چهار شنبه 3 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سرقت از کودکان
علت‌های سرقت از کودکان و راهکارهای پیشگیری

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین پاسخ می‌دهد؛

علت‌های سرقت از کودکان و راهکارهای پیشگیری

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین گفت: آموزش کودکان برای مراقبت از خود، پرهیز از صحبت و همراهی با افراد غریبه می‌تواند از بروز اتفاق جلوگیری کند.