جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سرعت غیرمجاز
سواری برلیانس دارای سرعت غیرمجاز توقیف شد

️ رئيس پليس راه استان قزوين:

سواری برلیانس دارای سرعت غیرمجاز توقیف شد

️ رئيس پليس راه استان قزوين از توقيف سواری برلیانس دارای سرعت غیرمجاز 190 کیلومتری و انجام حرکات مخاطره آمیز خبر داد.