یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سرشاخه های مواد مخدر در قزوین
گرمخانه ویژه اسکان موقت معتادان بهبودیافته زن ایجاد شود

استاندار قزوین:

گرمخانه ویژه اسکان موقت معتادان بهبودیافته زن ایجاد شود

استاندار قزوین گفت: بیشتر خانواده‌ها حاضر نیستند دختر و همسر پاک شده را تا مدتی دوباره بپذیرند؛ بنابراین باید موضوع گرمخانه برای زنان توسط شهرداری و بهزیستی فراهم شود.