شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سردیس شهدای شاخص
۵ سردیس شهدای شاخص در سطح شهر نصب می‌شود

در راستای برگزاری کنگره 3هزار شهید استان قزوین؛

۵ سردیس شهدای شاخص در سطح شهر نصب می‌شود

معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: المان و ۵ سردیس شهدای شاخص و ۱۵سردیس مفاخر استان در تعدادی از پارک‌ها و در سه نقطه از سطح شهر نصب می‌شود.