یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سردسیری
19 هزار تن پسته به خارج از کشور صادر شد

مدیرکل میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی:

19 هزار تن پسته به خارج از کشور صادر شد

مدیرکل میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا پایان امسال 304 هزار تن پسته از باغات کشور برداشت می‌شود و طی 5 ماه ابتدایی سال 19 هزار تن پسته به خارج از کشور صادر شد.

seperator
3 میلیون تن محصولات سردسیری در سرما خسارت دیده اند

مدیرکل میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی:

3 میلیون تن محصولات سردسیری در سرما خسارت دیده اند

مدیرکل میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سرمازدگی اخیر؛ بیش از 3 میلیون تن محصولات سردسیری کشور دچار خسارت سرمازدگی شده اند.