پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سردار کاظمی
چرا شهید کاظمی ‌ماندگار شد‌؟

گزارش؛

چرا شهید کاظمی ‌ماندگار شد‌؟

سردار شهید حاج احمد کاظمی را همه می‌شناسند؛ شهیدی که هر چقدر از زمان شهادتش می‌گذرد بیشتر دیده و شناخته می‌شود و الگوی نوجوانان و جوانانی است که راهش را سرلوحه زندگی خود قرار داده‌اند.