دو شنبه 7 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سردار شریف
تروریسم رسانه‌ای جلوه‌ای از جاهلیت مدرن است

سردار شریف:

تروریسم رسانه‌ای جلوه‌ای از جاهلیت مدرن است

مسئول روابط عمومی کل سپاه تروریسم رسانه‌ای را جلوه ای از جاهلیت مدرن در جنگ علیه جریان حق و حقیقت دانست.

seperator
هجمه سیاسی علیه سپاه نخ نما شده/ در عرصه سازندگی نگاه کاسب کارانه نداریم

سردار شریف:

هجمه سیاسی علیه سپاه نخ نما شده/ در عرصه سازندگی نگاه کاسب کارانه نداریم

مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: امروز به دلیل توان بازدارنده و اقتدار دفاعی ما که دوست و دشمن به آن اذعان دارند، هجمه‌ها به سپاه متوجه فعالیتهای عرصه سازندگی شده و با کلید واژه «ورود سپاه به عرصه اقتصادی» دنبال می‌شود.