پنج شنبه 26 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سربازی دختران
سردار کمالی; «سربازی دختران» شبیه شوخی است/ستادکل برنامه‌ای برای سربازی دختران ندارد

در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح سربازی دختران؛

سردار کمالی; «سربازی دختران» شبیه شوخی است/ستادکل برنامه‌ای برای سربازی دختران ندارد

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح سربازی دختران با رد این موضوع گفت: طرح این مسئله شبیه یک شوخی است و ستاد کل هیچ برنامه‌ای برای سربازی دختران ندارد.