دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سرایدار
دیروز در ارومیه چه خبر بود؟

حاشیه‏ های یک آزار؛

دیروز در ارومیه چه خبر بود؟

اعتراض والدین یک دانش‌آموز مبنی بر برخورد نامناسب سرایدار این مدرسه با دانش آموز فوق که نهایتاً منجر به رضایت والدین وی شد، مورد سوء استفاده بستگان و آشنایان این دانش‌آموز و تجمع اعتراضی در این مدرسه شده است