چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سدهای قزوین
135مگاوات در ساعت انرژی بادی، به شبکه برق‌رسانی تزریق می‌شود

معاون عمرانی استاندار:

135مگاوات در ساعت انرژی بادی، به شبکه برق‌رسانی تزریق می‌شود

معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: از دو ماه گذشته 63مگاوات به آن اضافه شده است و در کل 135 مگاوات در ساعت انرژی بادی در استان، تولید و به شبکه برق رسانی تزریق می‌شود.