جمعه 26 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سخنگوی شورای شهر قزوین
حذف کامل میدان22بهمن صحیح نبود

سخنگوی شورای شهر قزوین:

حذف کامل میدان22بهمن صحیح نبود

سخنگوی شورای شهر قزوین با بیان اینکه قرار بر حذف کامل میدان 22 بهمن نبود، گفت: حذف کامل میدان 22 بهمن خلاف توضیحی است که مسئولان اجرای پروژه در کمیسیون عمران شورای شهر ارائه دادند.