یکشبه 30 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سختی
توصیه امام کاظم(ع) برای رفع بلا و گرفتاری

باقریان تشریح کرد:

توصیه امام کاظم(ع) برای رفع بلا و گرفتاری

باقریان با اشاره به توصیه امام کاظم (ع) برای رفع بلا و گرفتاری، از مظلومیت امام حسن مجتبی (ع) در دوره خودشان به عنوان یکی از ویژگی‌های ایشان سخن گفت.