چهار شنبه 2 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سحرنوروززاده
 زن امنیتی «ضدایرانی» کاخ سفید

کیهان در ستون ویژه نوشت:

زن امنیتی «ضدایرانی» کاخ سفید

سخنگوی فارسی‌زبان آمریکا، در اصل عضو شورای امنیت ملی آمریکاست.