شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ستیزه جویی
اصلاح طلبان گرفتار بین اعتمادسازی-ستیزه جویی با نظام

یادداشت؛

اصلاح طلبان گرفتار بین اعتمادسازی-ستیزه جویی با نظام

اگر چه سران اصلاحات جرات و جسارت علنی و رسمی نسبت به پذیرش اشتباهات خود و جریان متبوع علیه نظام در فتنه 1388 را نداشتند.اما عقلای آنان تلاش کردند امر اعتماد سازی و بازگشت به چهارچوب را دنبال کنند.