پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ستادهای نمازجمعه
دستاوردهای انقلاب در طول ۴۰ سال گذشته برجسته شود

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین:

دستاوردهای انقلاب در طول ۴۰ سال گذشته برجسته شود

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: موضوع برجسته کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته باید برجسته شود که امیدواریم این مهم را با توجه به حساسیت‌ها به نحو احسن انجام دهند.