دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ستاد مهر
راه‌اندازی "ستاد مهر" با محوریت ساماندهی ترافیک مدارس

رئیس شورای شهر قزوین خبرداد:

راه‌اندازی "ستاد مهر" با محوریت ساماندهی ترافیک مدارس

رئیس شورای شهر قزوین از تشکیل ستاد مهر برای ساماندهی ترافیک در روز بازگشایی مدارس خبر داد.