پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سبد حمایتی غذایی
 واریز مبلغ سبد حمایت غذایی به حساب یارانه افراد/ نیمی از مردم سبد کالا می‌گیرند + سند

محمدشریعتمداری، وزیر کار خبرداد:

واریز مبلغ سبد حمایت غذایی به حساب یارانه افراد/ نیمی از مردم سبد کالا می‌گیرند + سند

به زودی نیمی از ایرانیان سبد حمایتی خود را ازطریق حساب های بانکی متصل به یارانه نقدی دریافت می کنند.