یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سایت دانشگاه رجا
موسسه آموزش عالی رجاءقزوین به دانشگاه تبدیل شد

رئیس دانشگاه رجاءاستان قزوین:

موسسه آموزش عالی رجاءقزوین به دانشگاه تبدیل شد

رئیس دانشگاه رجاءاستان قزوین گفت: با توجه به مشکل جذب دانشجو در این سال‌ها ما به دلیل شعار دانشگاه در سال 97 که "دانشگاه کارآفرین، دانشگاه کیفیت محور" است و در راستا همین شعار نیز در حال حرکت هستیم نگران جذب دانشجو نیستیم.