یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سامانه ملی املاک
 آقای آخوندی! چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟

نامه توکلی به وزیر راه

آقای آخوندی! چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟

دیده بان شفافیت و عدالت درنامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ضرر چند ۱۰۰ میلیاردی به بیت المال شد.