شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)
تهیه جهیزیه ویژه 76 مددجوي قزويني / 60 نفر در نوبت دریافت کمک هزینه ازدواج هستند

مدیرکل کمیته امداد استان اعلام کرد:

تهیه جهیزیه ویژه 76 مددجوي قزويني / 60 نفر در نوبت دریافت کمک هزینه ازدواج هستند

مدیرکل کمیته امداد استان بیان کرد: همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) 76 نفر از نوعروسان و پسران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد استان قزوين جهیزیه و هدیه ازدواج دریافت کردند.