سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سازوکار مالی اروپا
اینستکس چیست و چگونه کار می‌کند؟

گزارشی از سازوکار مالی پیشنهادی اتحادیه اروپا؛

اینستکس چیست و چگونه کار می‌کند؟

هفته گذشته و پس از ماه‌ها انتظار، سرانجام SPV با نام اینستکس در پاریس ثبت شد، اما از اجرایی شدن آن هنوز خبری نیست.