شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سارقان حرفه اي منزل
دستگيري سارقان حرفه اي منزل در شهرستان البرز

فرمانده انتظامی شهرستان البرز خبرداد:

دستگيري سارقان حرفه اي منزل در شهرستان البرز

فرمانده انتظامی شهرستان البرز از كشف 13 فقره سرقت منزل و 11 فقره سرقت ساير عناوين با دستگيري دو نفر سارق و يك نفر مالخر در اين شهرستان خبر داد.