شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ساخت مسکن ایتام قزوین
حامی معلولان سه دانگ زمینش را تقدیم کمیته امداد کرد

با هدف ساخت مسکن ایتام قزوین؛

حامی معلولان سه دانگ زمینش را تقدیم کمیته امداد کرد

یک از حامیان که به واسطه بیماری "ام.اس" دچار معلولیت جسمی است به همراه همسرش سه دانگ زمینش را برای ساخت مسکن ایتام به کمیته امداد استان قزوین اهداء کردند.