دو شنبه 4 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : زیرگذر
 عدم نصب تابلوی ارتفاع مجاز در زیرگذر تاکستان حادثه آفرید+تصاویر

برای دومین بار متوالی؛

عدم نصب تابلوی ارتفاع مجاز در زیرگذر تاکستان حادثه آفرید+تصاویر

عدم نصب تابلو ارتفاع مجاز در زیر گذر سمت "اک" به "تاکستان" باعث تخریب دو خودروی بارگیری شده در کامیون شد.