چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : زیتون طارم
۲۰هزار هکتار باغات زیتون استان‌های قزوین، زنجان و گیلان آلوده به مگس زیتون است

مجری طرح زیتون کشور در قزوین:

۲۰هزار هکتار باغات زیتون استان‌های قزوین، زنجان و گیلان آلوده به مگس زیتون است

مجری طرح زیتون کشور گفت: هم اکنون حدود ۲۰ هزار هکتار از باغات زیتون این سه استان آلوده به مگس زیتون بوده و همه ساله در آن ردیابی، پایش و مبارزه صورت می‌گیرد.