سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : زنگ نماز
از تعطیلی «زنگ نماز» در برخی از مدارس تا رواج عقاید انحرافی

گزارش؛

از تعطیلی «زنگ نماز» در برخی از مدارس تا رواج عقاید انحرافی

تعدادی از دانش‌آموزان با انتقاد از وضعیت پرورش در مدارس، از تعطیلی زنگ نماز و رواج تفکرات انحرافی در برخی از مدارس و استفاده از معلمان غیر مرتبط در دروس مختلف گلایه‌مند بودند.