پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : زندگی میکروبی
افزایش احتمال وجود اکسیژن کافی در مریخ

محققان در گزارشی اعلام کردند؛

افزایش احتمال وجود اکسیژن کافی در مریخ

محققان از وجود اکسیژن کافی برای زندگی در مریخ خبر دادند.